Showing all 14 results

Aayo Noon (आयो नुन) – 1kg

BMC Chickmas Chicken Masala 100G

BMC Chickmas Chicken Masala 500G

BMC Chickmas Chicken Masala 50G

BMC Meat Masala 100G

BMC Meat Masala 500G

BMC Meat Masala 50G

Carom Seeds (ज्वानो)-200gm.

Cumin Seeds,(जीरा मसला) – 200gm

Local Turmeric Powder ( लोकल बेसारको धुलो ) -200gm.

Red Chilli (रातो खुर्सानी) -100 gm.

Red Chilli Powder (खुर्सानीको धुलो)

Sichuan Pepper (टिमुर)-200 gm.

Sugar (चिनी )-1kg